Boeken

Nieuw verschenen! Het klooster van Lithoijen door de eeuwen heen – Frans Heeren, € 57,50

Dit boek vertelt de geschiedenis van het klooster in Lithoijen. Waarom er een klooster in Lithoijen werd gesticht en wie de kosten betaalde. We gaan terug tot 1882, dan start de bouw van het klooster.

Er is aandacht voor de verschillende bewoners van het klooster. Zo hebben er twee congregaties in het klooster hun intrek genomen. De zusters J.M.J. woonden hier van 1884 tot 1949 en hadden in het klooster een internaat dat het ‘Sint Norbertuspensionaat’ werd genoemd. De zusters Penitenten (slotnonnen) kwamen hier op 21 november 1949 wonen en gaven het klooster de naam ‘Jerusalem’. Op 1 mei 1960 werd klooster ‘Jerusalem’ opgeheven. Het klooster werd op 7 november 1960 door Philips in gebruik genomen als een montageatelier.

Veel Lithoijenaren vonden hier gedurende 12 jaar werk. Daarna werd dit montageatelier overgeplaatst naar Oss. Cor de Hommel, een Philips medewerker kocht het klooster in 1972 samen met zijn vrouw Lien om er een antiekzaak in te beginnen. Als laatste startte hun zoon Dick de Hommel samen met zijn vrouw Rona in december 1995 in het klooster een baby- en kinderspeciaalzaak.

NIEUW VERSCHENEN! Mijmeren aan de Maas – Mechtilde Meijer, € 15,00 Lien is geboren en getogen op ’t Wild, een van de rustigste plekken van Nederland.  Joop zag het levenslicht in Amsterdam, de drukste stad van Nederland. Groter kon het contrast niet zijn en onder normale omstandigheden hadden ze elkaar misschien nooit ontmoet. De ontmoeting vond echter wel plaats. Lien en Joop trouwden in de oorlog, vestigden zich in Maren en kregen zeven kinderen. In de eerste hoofdstukken beschrijft de auteur de verschillende achtergronden en de voorouders van het paar, hun ontmoeting en vooral wat  ze met elkaar gemeen hebben. De rest van het boek is gewijd aan hun wedervaren hier aan de Maaskant, met prachtige beschrijvingen van de omgeving en het leven tussen de wederopbouw en de tachtiger jaren. Herkenbare situaties voor iedereen die opgroeide op het katholieke platteland. Dit is een van de weinige, zo niet het enige boek dat verhaalt over het leven in dit gedeelte van Brabant: De Maasdorpen tussen Oss en Den Bosch. Boekje Theo Pirenne             

 

 Dorp aan de Rivier – Antoon Coolen, €18,50

‘Dorp aan de rivier’ werd voor het eerst gepubliceerd in 1934.Het boek is inmiddels voorbij de veertigste herdruk. Deze nieuwe editie, onder redactie van H.T.M. van Vliet, verscheen in 1997 ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Antoon Coolen en bevat een nawoord (5 blz.) van Maarten ’t Hart. Het verhaal speelt zich af in Lith. De hoofdpersoon in het boek is dorpsdokter Tjerk van Taeke, waarvoor zowel Jacob Wiegersma als zijn zoon Hendrik – beiden arts – model stonden. Behalve over de dorpsdokter wordt er ook verhaald over tal van dorpsfiguren, zoals Mammeke, stroper Cis den Dove, de veerman Nardje de Wit en vele anderen. Verder spelen de dorpsmolen, de jaargetijden, de natuur en vooral de Maas een belangrijke rol in het boek. Coolens bestseller behoort tot de klassieken van onze letterkunde.

 

Dorpen aan de Rivier – Meijer, Buijks e.a., € 15,00
Slechts twee letters verschil met de titel van Antoon Coolens roman. Maar we hebben het dan ook over afscheid van Lith als gemeente. Het eerste exemplaar van dit boek werd tijdens de laatste raadsvergadering uitgereikt aan de burgemeester Mw. Sjoukje Haasjes-van den Berg, die het boek cadeau deed aan alle inwoners van de gemeente. De samenstellers brachten in dit boek verhalen bij elkaar over de zeven woonkernen die tot dan toe de gemeente Lith vormden: ’t Wild, Maren, Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen. Bijzondere verhalen over gewone mensen, over het dagelijkse leven in de dorpen. Daarnaast tekende de Lithoijense dichter Pieter de Laat voor enkele juweeltjes die hier en daar in het boek opduiken. De geschiedenis van een zeilschip en een oud geslacht van schippers en kasteleins wordt erin verteld, de oorlog komt voorbij en oude inwoners vertellen boeiend over vroeger. Kortom een must have voor iedereen die er geboren is, er woont, gewoond heeft, er voorouders had of nazaten heeft. De lage prijs is deels te danken aan de genereuze financiering door de voormalige gemeente Lith en de coulante houding van de gemeente Oss. Beperkte voorraad!


Fietsen langs de rivier – Meijer en Buijks, € 3,00
Bij het boek “Dorpen aan de rivier” (zie hierboven) hoort een passende fietsroute, vervat in het fietsboekje “Fietsen langs de rivier”. Alle leden van onze heemkundekring hebben dit boekje gratis ontvangen. Belangstellenden kunnen dit boekje kopen bij onze secretaris: Telefoon 0412-481688.

Lithoijens Familiealbum 1 – Frans en Carla Heeren, € 42,00 Als er iemand een Pietje Precies is op het gebied van ontwerpen en vormgeven, dan is het Frans Heeren wel. Als er iemand een Pietje Precies is op het gebied van tekst dan is het Carla Heeren wel. Ziedaar een ideale combinatie die in 2010 al leidde tot een indrukwekkende fototentoonstelling, opgebouwd rond het Lithoijense familieleven. De Koenraadtzaal, die aanvankelijk groot genoeg leek, bleek toch te klein en zo werd ook het achterste gedeelte van de kerk ingericht met panelen vol familiefoto’s, dorpsgezichten en unieke foto’s die voor het eerst in het openbaar werden getoond. Dankzij de hechte gemeenschap waarin mensen zich veilig voelden om Frans en Carla hun fotoboeken toe te vertrouwen, ontstond er zo een prachtig tijdsbeeld over dit dorp aan de Maas. Maandenlang werkten de Heerens aan vervolmaking van het Lithoijens Familiealbum (elk gegeven werd gecheckt) en op 3 november 2011 werd het eerste exemplaar uitgereikt in het schitterend gerestaureerde raadhuis van Lithoijen. Het Lithoijens Familiealbum is niet alleen een feest om naar te kijken, niet alleen een feest van herkenning voor wie voorouders of nazaten in Lithoijen heeft, het is bovenal een prachtig verslag van ruim een eeuw Lithoijen.

Lithoijens Familiealbum 2 – Frans en Carla Heeren, € 42,00 Deel 2 van Lithoijens Familiealbum is klaar en bestaat uit veel niet eerder gepubliceerde foto’s van Lithoijen in de vorige eeuw.  Er is zelfs een foto uit 1898 van de Waterstaatskerk, die stond waar nu de begraafplaats is. Verder veel familiefoto’s van Lithoijenaren die we niet mogen vergeten en die op deze manier toch in onze gedachten blijven. Ook in dit deel staan gedichten over Lithoijen van Pieter de Laat. Deel 2 is rechtstreeks te koop bij: Frans Heeren.Dorpsstraat 6  5396 PG Lithoijen 0412-482216 Ontwerpbureau.heeren@planet.nl

Johannes Vriezekolk – door Maria van den Brekel-van Dooren, € 24,75 Van 1774 tot 1818  drukt hij zijn stempel op het Maasland, dat in die tijd een van de vier kwartieren van de Meierij van ’s-Hertogenbosch is. Vriezekolk is geboren in 1747 en is nog maar 27 jaar oud als hij zijn loopbaan begint als secretaris en dijkschrijver van de Heerlijkheid Kessel. Zoals later bleek, was dat niet zijn enige baan. Het boek bevat een indrukwekkend CV van deze bestuurder, die voor dit werk geboren lijkt te zijn. Dat hoge bomen veel wind vangen bewijzen de processen die tegen hem gevoerd worden in Empel en Meerwijk, het feit dat hij belaagd wordt in Kessel en tussen de Heren van Kessel door moet laveren om de zaken in goede banen te leiden. Hij is enige tijd procureur bij achtereenvolgens de Stad en het Land van Ravenstein en bij de Stad en het Graafschap Megen en lid van de Kerkenraad van de Hervormde gemeente Lith-Lithoijen-Alem-Kessel De laatste zeven jaar is hij gemeenteraadslid in Kessel. Een machtig bestuurder die stierf in het harnas.   

Advertenties